AKTUALNOŚCI

Kluczowa ocena Projektu

W dniach 15-17 marca br. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” poddany został ocenie przez ekspertów JASPERS (Joint Assistance to Support Project in European Regions) – Wspólne wsparcie dla projektów w europejskich regionach.

Celami Inicjatywy JASPERS są:

  • wsparcie przygotowania dużych projektów inwestycyjnych,
  • przyspieszenie przygotowania projektów umożliwiających wykorzystanie środków unijnych przyznanych Polsce,
  • polepszenie jakości wniosków o dofinansowanie zatwierdzanych przez Komisję Europejską.

Inicjatywa JASPERS dotyczy wsparcia dużych projektów tj. takich o wartości całkowitej powyżej 50 mln euro, które kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma charakteru finansowego, ale doradczy.

Pierwszego dnia wizyty Ekspertów, pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprezentowali Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”. Przedstawiona została geneza Projektu, jego cele, zakres oraz efekty.

Drugi dzień Eksperci poświęcili na zapoznanie się z poszczególnymi elementami zakresu Projektu odwiedzając oczyszczalnię ścieków, stacje uzdatniania wody oraz obszary na których budowana będzie sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Ostatni dzień stanowiło podsumowanie. Formalne wyniki kontroli zaprezentowane zostaną w odrębnym sprawozdaniu jednakże już dziś można stwierdzić, że przygotowanie Projektu ocenione zostało pozytywnie. Konieczne będą zmiany w dokumentacji aplikacyjnej celem dostosowania jej do oczekiwań urzędników Komisji Europejskiej jednak nie wstrzymuje to Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w realizacji Projektu w oparciu o pożyczkę, której chce nam udzielić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a która zostanie spłacona dofinansowaniem unijnym po podpisaniu przez Komisję Europejską decyzji o dofinansowaniu.

 
Budowa kanalizacji na Osiedlu Europejskim w Gorzowie Wlkp - zakończenie inwestycji.

W grudniu zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Londyńskiej, Ryskiej, Brukselskiej, Olimpijskiej w Gorzowie Wlkp. Sieć kanalizacji o długości 1723 mb wykonywana została z rur kamionkowych w systemie grawitacyjnym i stanowić będzie trzon systemu umożliwiającego odprowadzanie ścieków z osiedli zlokalizowanych na północ i południe od ulicy Myśliborskiej, gdzie zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przewiduje się budownictwo mieszkaniowe dla ok. 10.000 osób. Do wybudowanej sieci podłączone zostaną bloki istniejące i dopiero powstające przy ulicy Londyńskiej, a także obiekty usługowe tzw. PORT-u. Wykonana inwestycja stanowi część zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta – Osiedle Myśliborskie Północne i Południowe”, a koszt jej budowy wyniósł 2.789.562,10 zł netto. 60% kosztów inwestycji zostało sfinansowane środkami uzyskanymi z pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 
Budowa przepompowni ścieków w Różankach - zakończenie inwestycji.
Wykonana została inwestycja polegająca na budowie przepompowni ścieków Różanki. Obiekt jest w pełni zautomatyzowany i połączony on-line z dyspozytornią Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o. w Gorzowie Wlkp., co zapewnia jego sprawne i bezpieczne funkcjonowanie.  Konstrukcja przepompowni zapewnia eliminację ewentualnych substancji złowonnych powstających w trakcie pracy pomp. 

Uruchomienie obiektu umożliwiło skierowanie ścieków powstających na terenie miejscowości Różanki do oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.

Zadanie stanowiło część Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, koszt wykonania przepompowni zostanie częściowo zrefundowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 
Preferencyjna pożyczka na wykonanie kanalizacji na Osiedlu Europejskim w Gorzowie Wlkp.

13 października br. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Londyńskiej, Brukselskiej, Ryskiej, Olimpijskiej”. Kwota pożyczki - 1 694 029,00 pozwoli na sfinansowanie 60% kosztów inwestycji.

 
Budowa kanalizacji na Osiedlu Europejskim w Gorzowie Wlkp.

28 lipca 2010 rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Londyńskiej, Brukselskiej, Ryskiej, Olimpijskiej”.

 

Czytaj całośćK6_Z3_E1_06_30.07.10.jpg

K6_Z3_E1_07_30.07.10.jpg

Czytaj całość
 
Aktualizacja listy rankingowej
6 maja 2010 Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową dla projektów zgłoszonych w ramach VI konkursu dla działania 1.1. POIiŚ. W wyniku odwołań, a także przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia niektórych projektów oraz weryfikacji punktacji przyznanej na etapie oceny merytorycznej I stopnia Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” znalazł się na 13 miejscu listy. Liczba punktów przyznana naszemu projektowi nie zmieniła się, podobnie jak status – pierwszy Projekt ex-aequo na liście rezerwowej. Czytaj więcej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 50 z 52
Licznik: 183225
© 2008 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. designed & created by BMmultimedia.pl