Gorzowska oczyszczalnia ścieków zmodernizowana!

Image „Startujemy jak do nowego domu, będzie przyjemniej, jaśniej, przejrzyściej i nowocześniej” mówi dla TVP Gorzów Wiesława Radko - kierownik oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. Uruchomiona w 1980 r. oczyszczalnia ścieków doczekała się kolejnej modernizacji. 6 listopada na terenie obiektu odbyła się prezentacja zmodernizowanej części oraz podsumowanie kontraktu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Na zaproszenie zarządu PWiK Sp. z o.o. przybyło wielu gości, w tym Prezydent Miasta Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. Podczas konferencji zaprezentowano film, realizowany podczas budowy oczyszczalni ścieków. W ramach Kontraktu rozebrano stare Komory Fermentacyjne, a w to miejsce zbudowano nowe wraz z obiektami obsługowymi. Wykonano system kontroli i sterowanie procesem zagospodarowania osadów, wybudowano stację mechanicznego odwadnia osadów w raz z magazynem do osadu, zbiornik buforowy osadu przefermentowanego wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zmodernizowano istniejące budynki mechanicznego oczyszczania osadów. Ponadto nastąpi poprawa stabilizacji biologicznej osadu, efektywność eksploatacyjna oczyszczalni ścieków, automatyzacja procesu technologicznego przeróbki osadów, standard techniczny oczyszczalni, zmniejszy się uciążliwość zapachowa oczyszczalni oraz poprawią się warunki pracy załogi. Całość Kontraktu kosztowała prawie 24 miliony netto. Modernizacja oczyszczalni ścieków jest częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”, którego wartość przekracza 220 milionów zł.

Image Image Image Image Image Image

 
Licznik: 181745
© 2008 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. designed & created by BMmultimedia.pl