Dofinansowanie z NFOŚiGW

Dnia 12.07.2013 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. o dopłaty do ceny wykupu obligacji emitowanych w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach wyemitowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Obligacji długoterminowych o łącznej wartości 47 460 000,00 zł Spółka otrzymała 7 119 000,00 zł dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłaty stanowią finansowanie wkładu własnego Spółki w Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”. Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach następujących zadań:

 

Kontrakt 1

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Bogdaniec

Kontrakt 2

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Deszczno

Kontrakt 3

Kontrakt 3A

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Kłodawa

Budowa przepompowni ścieków Różanki

Kontrakt 4

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Lubiszyn

Kontrakt 5

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Santok

Kontrakt 6-7

Budowa i renowacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.

Kontrakt 8

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.

Kontrakt 9

Renowacja kolektorów dopływowych i kolektora odpływowego z oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.

Kontrakt 10

Modernizacja przepompowni ścieków „Piaski” i „Kasprzaka” w Gorzowie Wlkp.

Kontrakt 11

Modernizacja Zakładów Uzdatniania Wody w Gorzowie Wlkp.

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn.  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn.  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 – Faza 2

 

 
Licznik: 191343
© 2008 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. designed & created by BMmultimedia.pl