Wizyta przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PWiK Sp. z o.o.

Spotkanie przedstawicieli NFOŚiGW z Zarządem PWiK Sp. z o.o. i pracownikami JRPSpotkanie przedstawicieli NFOŚiGW z przedstawicielami Związku Celowego Gmin MG-6Wizyta przedstawicieli NFOŚiGW na terenie Oczyszczalni ŚciekówBudynek Kogeneratora na terenie Oczyszczalni Ścieków

fot.nnnnnnnnnmnmnnmmmmmnnnnnnnnnz o.o.

fot. Filip Andrzejewski PWiK Sp. z o.o. i Maciej Koziński PWiK Sp. z o.o. 

24 października 2012 roku odbyła się, zaplanowana wcześniej, wizyta przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.  

Ze strony NFOŚiGW w wizycie wzięli udział: Pan Bartłomiej Kirsten - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Wód w NFOŚiGW oraz Pani Magdalena Farat - Koordynator Projektu. Z ramienia PWiK Sp. z o.o. w wizycie wzięli udział: Pan Bogusław Andrzejczak - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, MAO (Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu), Pan Tomasz Surdacki - Członek Zarządu, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Vice MAO (Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu), Pani Irena Rydzaj - Członek Zarządu, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy, Vice MAO (Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu), Pan Maciej Koziński - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Koordynator Projektu. Związek Celowy Gmin MG-6 reprezentowali: Pan Tadeusz Karwasz - Wójt Gminy Lubiszyn, Pan Jacek Wójcicki - Wójt Gminy Deszczno, Pan Stanisław Chudzik - Wójt Gminy Santok oraz przedstawiciele Gminy Kłodawa i Miasta Gorzowa Wlkp.

Celem wizyty było przeanalizowanie wykonanych przez PWiK Sp. z o.o. prac przy wdrażaniu Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6". Omówione zostały również aktualnie prowadzone zadania oraz warunki, których spełnienie jest niezbędne do zakończenia projektu. Wizyta była również okazją do wysłuchania doświadczeń w zakresie praktyk stosowanych w Polsce na rzecz uzyskania efektu ekologicznego.

Przedstawiciele NFOŚiGW złożyli również wizytę w Oczyszczalni Ścieków, przy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

poispwikue_xs.png
 
Licznik: 174535
© 2008 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. designed & created by BMmultimedia.pl