Spotkanie z mieszkańcami ulic: Ukośnej i Wiejskiej w Gorzowie Wlkp.

2012-11-13 16.22.57.jpg2012-11-13 16.23.45.jpg2012-11-13 16.25.16.jpg2012-11-13 16.30.09.jpg

fot. Filip Anmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdrzejewski PWiK Sp. z o.o.

fot. Filip Andrzejewski PWiK Sp. z o.o.

13 listopada 2012 roku, w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kos. Gdyńskich, odbyło się spotkanie z mieszkańcami i właścicielami posesji przy ulicach: Ukośnej i Wiejskiej w Gorzowie Wlkp. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.

W trakcie spotkania mieszkańcy i właściciele posesji zostali szczegółowo poinformowani o planach realizacji inwestycji, a także o możliwości i sposobie wykonania przyłączy kanalizacyjnych do swoich posesji.

Przedstawiono ofertę na płatne, indywidualne wykonanie przyłączy przez Wykonawcę Zadania 7.1 Projektu - firmę WUPRINŻ S.A. w Poznaniu.

Zaprezentowany został projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiejskiej i Ukośnej. Rozdane zostały, wśród mieszkańców i właścicieli posesji, wyciągi z dokumentacji związanej z realizacją przyłącza kanalizacyjnego.

PWiK Sp. z o.o. uzyskało, od części uczestników spotkania, pisemne oświadczenia o ilości osób zamierzających korzystać z przyłącza kanalizacyjnego, w obrębie poszczególnych posesji, po jego wykonaniu.

Mieszkańcom zostały rozdane foldery informacyjne dotyczące całego Projektu oraz foldery zawierające szczegółowe informacje o Kontraktach 6. i 7., realizowanych w ramach Projektu.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

poispwikue_xs.png

 
Licznik: 174539
© 2008 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. designed & created by BMmultimedia.pl