Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Kontraktu 1 - gmina Bogdaniec

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

fot. Maciej Koooooooooooooooooooooooooooooooooooooziński PWiK Sp. z o.o.

fot. Maciej Koziński PWiK Sp. z o.o.

20 grudnia 2012 roku w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kos. Gdyńskich miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy na wykonanie Kontraktu 1 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bogdaniec", realizowanego w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6".

W zakres umowy wchodzi:

W

budowa 3,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków w miejscowości Jenin,

W

budowa 11,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków w miejscowości Bogdaniec - Etap II,

Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaniec - ul. Kościelna i Leśna został zrealizowany wyprzedzająco przez PWiK Sp. z o.o.

W

budowa 7,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków w miejscowości Motylewo.

W

Spośród jedenastu oferentów, Wykonawcą została wybrana, drogą przetargu, Firma Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "SANITAR" JAN KORDACZ z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość Kontraktu to 10 199 859,39 zł brutto.

W

Z ramienia PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. uroczystego podpisania umowy dokonali: Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny - Pan Bogusław Andrzejczak, Członek Zarządu Z-ca Dyrektora ds. Technicznych - Pan Tomasz Surdacki oraz Członek Zarządu Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - Pani Irena Rydzaj, natomiast z ramienia Wykonawcy, umowę podpisał Właściciel firmy "SANITAR" - Pan Jan Kordacz.

W

Przy podpisaniu umowy obecni byli również:

W

Wójt Gminy Bogdaniec - Pani Krystyna Pławska

Inżynier Rezydent - Pani Jolanta Seńkowska - z ramienia Inżyniera Kontraktu

Koordynator Projektu - Pan Maciej Koziński - z ramienia PWiK Sp. z o.o.

Kierownik Robót - Pan Aleksander Wężyk - z ramienia PUH "SANITAR"

Specjalista ds. Technicznych - Pan Tomasz Czornak - z ramienia PWiK Sp. z o.o.

W

W

Prace na terenie gminy rozpoczną się na przełomie stycznia i lutego 2013 roku.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhh

poispwikue_xs.png

 
Licznik: 174538
© 2008 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. designed & created by BMmultimedia.pl