Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Kontraktu 8 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.

dscn0482.jpgdscn0501.jpgdscn0521.jpgdscn0458.jpg

 

 

 

 

8 kwietnia 2013 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich miało miejsce podpisanie Umowy na wykonanie Kontraktu 8 - " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.", realizowanego w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6".

W ramach Kontraktu wykonane będą następujące prace:

Zakres rozbudowy i modernizacji ciągu gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim będzie obejmował realizację nowych obiektów oraz modernizację obiektów istniejących celem wyeliminowania istniejących niedoborów technicznych oraz dostosowania gospodarki osadowej do współpracy z projektowanymi instalacjami utylizacji osadów ściekowych.

Projekt przewiduje również konieczność wyburzenia kilku istniejących, wyeksploatowanych obiektów gospodarki osadowej, na miejscu których zlokalizowane zostaną nowe obiekty.

Obiekty istniejące przewidziane do modernizacji:

Ob. 13 Budynek zagęszczania osadu nadmiernego

Ob. 14 Pompownia osadów zagęszczonych

Ob. 22 Zagęszczacz osadu wstępnego

Ob. 28 Kogeneratorownia

Obiekty projektowane:

Ob. 29 Zbiornik osadów zmieszanych zagęszczonych

Ob.30A,B,C Filtr odgazów

Ob. 31 Budynek odwadniania i higienizacji osadu

Ob.32A,B Zamknięte komory fermentacyjne ZKF

Ob.33 Budynek obsługowy ZKF

Ob.34 Zbiornik osadu przefermentowanego

KZ Komora zasuw

SO Studnia odwadniacza

Ob.39 Magazyn osadu odwodnionego

Ob.40 Pompownia wody technologicznej

Obiekty istniejące przewidziane do wyburzenia:

Ob. 15/1÷15/3 Zamknięte komory fermentacyjne ZKF

Ob.16 Zamknięta komora fermentacyjna ZKF

Ob.17 Budynek obsługi dla ZKF ob.15/2 i ob.15/3

Ob.18 Budynek obsługi dla ZKF ob.15/1 i ob.16

Ob.23 Zagęszczacz osadu wstępnego

 

Przetarg wygrało Konsorcjum: BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01 – 040 Warszawa CADAGUA S.A., Gran Via 45, 48011 Bilbao (Hiszpania) 
Wartość Kontraktu 29.256.362,76 zł brutto.  

 

 
Licznik: 174541
© 2008 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. designed & created by BMmultimedia.pl