Podpisanie umowy z Agentem Emisji Obligacji kuponowych

dscn0550.jpgdscn0564.jpgdscn0570.jpgdscn0568.jpg

 

 

 

 

29 kwietnia 2013r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47 w Gorzowie Wlkp. miało miejsce podpisanie umów emisyjnych dla Programu Emisji Obligacji długoterminowych do kwoty 86.240.000,00 zł oraz Programu Emisji Obligacji krótkoterminowych z limitem odnawialnym do kwoty 20.000.000,00 zł. Agentem Emisji w drodze przetargu został Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

PWiK Sp. z o.o. zamierza wyemitować obligacje w związku z realizacją Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6". Program obejmuje emisję obligacji długoterminowych w celu sfinansowania wkładu własnego na pokrycie nakładów inwestycyjnych oraz emisję obligacji krótkoterminowych finansujących podatek VAT od nakładów inwestycyjnych.

Emisja obligacji długoterminowych nastąpi w latach 2013 – 2014 a ich wykup odbywał się będzie w latach 2015-2023.

Wykup Obligacji zostanie sfinansowany ze środków własnych PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.  oraz dopłat do ceny wykupu obligacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 12.936.000,00zł.

Z ramienia PWiK Sp. z o.o. dokumentację emisyjną podpisali Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny - Pan Bogusław Andrzejczak oraz Członek Zarządu Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy - Pani Irena Rydzaj. Ze strony Agenta Emisji na umowach podpisy złożyli występujący w roli pełnomocników Banku Polska Kasa Opieki S.A.  Pan Jarosław Król oraz Pan Krzysztof Perdzyński

 
Licznik: 151827
© 2008 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. designed & created by BMmultimedia.pl