Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Kontraktu 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Deszczno

  dscn0635.jpgdscn0631.jpgdscn0617.jpgdscn0607.jpg

 

 

 

17 maja 2013 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich miało miejsce podpisanie Umowy na wykonanie Kontraktu 2 - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Deszczno", realizowanego w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6".

Kontrakt obejmuje  budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karnin, Os. Poznańskie, Glinik, Maszewo, Łagodzin oraz Ulim o łącznej długości 37,9 km wraz z 39 przepompowniami, a także budowę sieci wodociągowej w miejscowości Karnin, o łącznej długości 4,07 km.

Kontrakt został podzielony na następujące zadania:

Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karnin

Budowa 4 496,5 mb kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni.

Budowa 4 068,3 mb sieci wodociągowej.

 

Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiedle Poznańskie

Budowa 11 347,5 mb kanalizacji sanitarnej oraz 11 przepompowni.

 

Zadanie 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Glinik - Maszewo

Budowa 10 380,5 mb kanalizacji sanitarnej oraz 6 przepompowni.

 

Zadanie 4 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagodzin

Budowa 6 397 mb kanalizacji sanitarnej oraz 12 przepompowni.

 

Zadanie 5 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulim

Budowa 5 240 mb kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni.

 

Wykonawcą została wybrana, w drodze przetargu nieograniczonego, firma „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie.

Wartość kontraktu to 23.496.489,51 zł brutto.

 

 

 

Umowę podpisali:

z ramienia „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna w Szczecinie:

Pan Andrzej Cebula – Wspólnik Spółki Jawnej

Pan Jerzy Starski – Wspólnik Spółki Jawnej

 

 

z ramienia PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.:

Pan Bogusław Andrzejczak – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, MAO

Pan Tomasz Surdacki – Członek Zarządu, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, Vice MAO

 

 

poispwikue_xs.png

 

 
Licznik: 151828
© 2008 PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. designed & created by BMmultimedia.pl